Gestió Integral LOPDGDD

La implantació de noves lleis per part dels organismes oficials sobre seguretat i tractament de dades personals ha creat la necessitat de modificar i adaptar el funcionament de moltes empreses sobre les dades dels clients i la seua utilització. S’han creat nous drets per als usuaris i, al mateix temps, noves obligacions per als empresaris i els seus treballadors.

Per poder respondre a les teues necessitats, adaptem pressupostos, factures i altres documents legals, així com formularis a la teua web i textos a pàgines com Avís legal, Política de Privacitat i Política de Cookies

Protecció de dades

INFOLLOP i MARZAL ASSOCIATS col·laborem conjuntament aportant una solució professional per al compliment de les noves lleis de protecció de les dades dels seus clients. Manual de Protecció de Dades, documents legals, textos web, formularis adaptats, etc.

Gestió GDPR LOPDGDD 1

Ens encarreguem nosaltres?

Amb la col·laboració entre les dues empreses, aportem un servei complet per al compliment de les lleis GDPR i LOPDGDD.

 Realitzarem una AUDITORIA GRATUÏTA per a adaptar el teu negoci, no dubtes en contactar amb nosaltres i t’informarem de tot el necessari.

Evita sancions complint la normativa de Protecció de dades. A més, generaràs major confiança, professionalitat i prestigi amb els teus clients

transferència de dades

Per a poder realitzar la cessió de dades personals es necessita el previ consentiment de l’interessat. A més, la cessió ha de ser per al compliment de fins relacionats amb les funcions del cedent i del cessionari.

RESPONSABLE PROTECCIÓ DE DADES​

El responsable del tractament és la persona física o jurídica o autoritat pública amb la tasca de decidir sobre els fins i mitjans del tractament de les dades personals dels interessats.

ENCARREGAT PROTECCIÓ DE DADES​

L’encarregat del tractament es defineix com aquella persona física o jurídica, autoritat pública o organisme que brinda un servei que comporta el tractament per compte del responsable.

DELEGATS PROTECCIÓ DE DADES

El Delegat és la persona encarregada de supervisar i monitorar, de manera confidencial i independent, si s’està complint amb la normativa en el si d’una organització.

CLAsSIFICACIÓ de dades

La seua classificació dependrà del tipus de tractament i conservació que haurem d’atorgar-li. Podran ser dades identificatives no especials i dades personals protegides de caràcter especial.

REGISTRE DE DADES​​

Cada responsable portarà un registre de les activitats de tractament realitzades sota la seua responsabilitat. Aquest registre haurà de contindre tota la informació necessària.

obligacions i infraccions

Incomplir la normativa de protecció de dades de caràcter personal se sanciona amb multes econòmiques que poden ser molt elevades. 

drets fonamentals

Per a garantir la protecció de les dades personals dels interessats i assegurar la privacitat de les seues dades personals, el GDPR atorga diversos drets als interessats que cal complir.

Vols més informació?

Contacta amb nosaltres per tal de concertar una reunió i abordar les teues necessitats